© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.07.2019

Zapytanie ofertowe pn. Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu okresowego obiektów budowlanych w myśl art. 62 Prawo Budowlane, należących do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: KA.2402.03.PP.2019