UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego "Remont i przebudowa Domku Ogrodnika wraz z infrastrukturą techniczną oraz remon i przebudowa ogrodzenia wraz z infrastrukturą techniczną w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany i projekt wykonawczy - dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Remont i przebudowa Domku Ogrodnika wraz z infrastrukturą techniczną oraz remont i przebudowa ogrodzenia (muru) wraz z infrastrukturą techniczną w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie" wraz z przekazaniem autorskim praw majątkowych dla tego projektu oraz przekazaniem Zamawiajacemu decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Projektu oraz prawomocnego pozwolenia na budowę.

Znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2018

Opublikowano 16 listopada 2018 r.:

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook