UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Projekt Zatrocze

palac_zatrocze_m_klimowicz.jpg

Projekt Zatrocze, to trwające od 2012 roku polsko-litewskie przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Trocki Historyczny Park Narodowy, finansowane ze środków dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Szeroko zakrojony projekt – według pierwotnych założeń – obejmuje następujące obszary współpracy:

  • wymiana doświadczeń w zakresie ochrony krajobrazu historycznego, zarządzania zabytkowymi parkami, edukacji muzealnej i wdrażania szkoleń dot. ginących zawodów, niezbędnych do utrzymania zabytków;
  • pomoc we wprowadzeniu zarządzania muzealnego, w kształtowaniu programu pałacu w Zatroczu, docelowo przeznaczonego na muzeum publiczne i ośrodek promocji kultury, który ze względu na piękne położenie (być może jedno z najpiękniejszych w tej części Europy) przyciąga uwagę turystów, polityków i biznesu;
  • rekonstrukcja części pałacowych wnętrz, nawiązująca do czasów Tyszkiewiczów, doradztwo w wyposażeniu wszystkich pomieszczeń;
  • ułożenie programu dla muzeum dworu z początku XX wieku, ze wskazaniem na jego związki z Polską.

Dzięki współpracy z polskimi partnerami przywrócona została świetność pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu, zwanego Białym Pałacem. Otwarto ekspozycję „Dom odzyskany” prezentującą wyposażenie wnętrz XIX-wiecznego dworu ziemiańskiego. Zorganizowano cztery wystawy czasowe prezentujące dzieła polskich artystów związanych z Litwą oraz konferencje i seminaria naukowe dotyczące edukacji muzealnej.

Zjawisko historyczne jakim był polski dwór czy dwór w ogólności, zostało unicestwione po 1945 r. z powodów doktrynalnych w państwach komunistycznych. Dopiero od niedawna realizowane są projekty mające na celu przywrócenie pamięci o utraconym dziedzictwie.


PROJEKT ZATROCZE 2018

W 2018 r. obyły się wizyty konserwatorskie w celu zbadania stanu obiektów – depozytów ośmiu polskich partnerów. Zabytki prezentowane są od 2013 roku na wystawie „Dom odzyskany”.

W dniach 18-20 września 2018 r. w Pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu odbędzie się międzynarodowa konferencja „Muzeum we dworze. Zarządzanie instytucjami w historycznych rezydencjach Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski i Ukrainy”, współorganizowana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Trocki Historyczny Park Narodowy oraz Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Konferencja pomyślana została jako podsumowaniem Projektu Zatrocze. Jej tematyka zogniskowana będzie wokół problematyki zarządzania rezydencjami historycznymi w kontekście zarówno dbałości o tkankę zabytkową, jak i funkcji społecznych muzeów. W związku z tym poruszone zostaną kwestie funkcjonowania muzeów rezydencjalnych w przestrzeni krajobrazowej i przyrodniczej, uwarunkowania ekonomiczne oraz publiczna rola tych ośrodków. Ważnym zagadnieniem będzie poruszany w ostatnich latach temat potencjału społeczno-ekonomicznego dziedzictwa kulturowego.

Swój udział zapowiedzieli dyrektorzy i przedstawiciele m.in.: Muzeum Kompleksu Zamkowego w Mirze, Państwowego Rezerwatu Historyczno-Architektonicznego w Żółkwi, Muzeum Pałacu Rundāle, Muzeum Regionalne w Rakiszkach (Rokiškis), Muzeum Kultury im. Ogińskich w Retowie (RIetavas), Muzeum bursztynu w Polondze, a także naukowcy badający problematykę zjawiska dworu polskiego.

Realizacja omawianych działań jest możliwa dzięki dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której wysokość w roku 2018 wyniosła 120 100,00 zł.

Logotypy Projekt Zatrocze

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
2018-07-26
famy_trabka_palac_w_wilanowie.jpg

Współpraca międzynarodowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (artykuł)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od czerwca 2006 roku aktywnie działa w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich, uczestnicząc w wymianie informacji i doświadczeń między specjalistami z różnych krajów - w obszarze badań naukowych, konserwacji, dokumentacji, programów edukacyjnych, komunikacji społecznej, bezpieczeństwa i innych.

44_dworek jana iii w jaworowie.jpg

Dwór rządnie rozmierzony (artykuł, Silva Rerum)

Ziemiański tryb życia szlachty zrodził charakterystyczny typ rezydencji średnioszlacheckiej – dwór, któremu towarzyszył zespół budynków pomocniczych i gospodarczych, niezbędnych do …

Oleszyce_il_3.jpg

Dwór Sieniawskich w Oleszycach (artykuł, Silva Rerum)

„Siedziba nasza to był dworek postawiony przez Jana Sobieskiego na wysokim szańcu, sypanym przez jeńców tureckich; dworek ten służył królowi …