UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Mennonici, zwani inaczej olędrami, przybyli do Rzeczypospolitej w końcu XVI w. i osiedlili się w Dolinie Dolnej Wisły. Sprowadzono ich z Niderlandów, bo jak nikt inny potrafili kolonizować tereny zalewowe, uprawiać ziemię i hodować zwierzęta w trudnych warunkach. Ich ubiór, pieśni, kształt i wystrój domów były wyjątkowe nawet w ówczesnej wielokulturowej Rzeczypospolitej. Obecność Mennonitów do dziś jest widoczna w pejzażu kulturowym Żuław Wiślanych.Rusza modernizacja i przebudowa sal wystawowych

poczatek_prac_przy_modernizacji_i_przebudowie_galerii_na_pietrze_palacu_fot_maciej_balaz_02.jpg

Rusza kolejny etap realizacji zadania pn. „Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego”. Muzeum przeprowadziło i zakończyło z sukcesem postępowanie przetargowe, w efekcie którego wyłoniono wykonawcę prac. Będzie nim wrocławska firma: Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. Umowę podpisano w połowie września.

poczatek_prac_przy_modernizacji_i_przebudowie_galerii_na_pietrze_palacu_fot_maciej_balaz_03.jpg

Podpisanie kontraktu uruchomiło w praktyce działania przygotowawcze: opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, wzorów raportów sprawozdawczych (zgodnych z zasadami promocji projektów UE), przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości i innych niezbędnych dokumentów. Jednocześnie Generalny Wykonawca rozpoczął przygotowania techniczne do prac. Zorganizowany został plac budowy: zabezpieczono obiekty małej architektury ogrodowej znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu, ustawiono również ogrodzenie terenu.

Muzeum, jako beneficjent funduszy strukturalnych, uruchomiło również procedurę przekazania do oceny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumentacji przetargowej, która będzie sprawdzana przez ekspertów resortu.

Przed nami kolejne etapy robót remontowych i konserwatorskich, o których będziemy informowali na bieżąco.     

logotypy projektu POIiŚ3

Podziel się:
Wykop Facebook
2018-11-05
Galeria portretu staropolskiego na piętrze pałacu wilanowskiego, fot. Zbigniew Reszka.jpg

Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego w 2018 roku przez pryzmat zamówień publicznych (artykuł)

Dział Zamówień publicznych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie już z początkiem br. rozpoczął intensywne przygotowania do udzielenia zamówienia …