UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0
Aby wyświetlić poprawnie całą zawartość strony, uruchom wtyczkę Flash w Twojej przeglądarce.
Zobacz jak uruchomić wtyczkę Flash w Chrome.
ad_villam_okladka-minsk.jpg

Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku (Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі) posiada jeden z najbogatszych i ciekawych zasobów archiwaliów do dziejów epoki staropolskiej. Co ciekawe, jest on jak dotąd dość słabo rozpoznany przez polskich badaczy. Siódmy tom serii „Ad Villam Novam” prezentującej archiwalia związane z rezydencją wilanowską zawiera efekty badań prowadzonych przez Krzysztofa Kossarzeckiego, pracownika Działu Rękopisów Biblioteki Narodowej.Sielanki Polskie

karta katalogowa kolekcji

Kolekcja

Grafika
J. Longueil (rytował), Ch. Eisen (rysował)
Paryż, Warszawa
1778 r.
Papier, miedzioryt
17,6 x 7,8 cm
Wil.4702

42_sielanki polskie.jpg

Rycina ukazująca dwóch młodzieńców w strojach polskich pochodzi z ostatniej, wykonanej z pietyzmem i kunsztem ilustrowanej publikacji I Rzeczpospolitej zatytułowanej "Sielanki polskie z różnych autorów zebrane a teraz świeżo dla pożytku y zabawy czytelników po trzeci raz przedrukowane y poprawione . Kopersztychami ozdobione", wydanej w 1778 roku przez królewskiego księgarza i drukarza Michała Grölla. Patronem i dobroczyńcą Sielanek, była jedna z najświatlejszych postaci czasów stanisławowskich, książę Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich, komendant korpusu kadetów i Szkoły Rycerskiej. Autorami 8 ilustracji -tzw. kopersztychów obrazujących treść zawartych w zbiorze wierszy-sielanek, byli dwaj artyści pochodzenia francuskiego, Charles Dominique Eisen oraz Joseph de Longueil. Aby nadać im polski charakter, francuscy artyści współpracowali z młodymi absolwentami Szkoły Rycerskiej, aktualnie przebywającymi we Francji na naukach w Akademii Sztuk Pieknych, Józefem Orłowskim i Tadeuszem Kościuszko. Dzięki tej kolaboracji ryciny do Sielanek łączą w sobie całą elegancję XVIII wiecznego francuskiego ilustratorstwa ze specyfiką polskich akcentów, które szczególnie wyrażają się w strojach przedstawianych postaci. Widać to wyraźnie na znajdującej się w zbiorach wilanowskich ilustracji, ukazującej dwóch młodzieńców-poetów ubranych w kontusze z wylotami, którym skrzydlaty geniusz ukazuje źródła inspiracji; monumentalne gmachy starożytne oraz scenę pasterską.

Marta Gołąbek

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Kartusz herbowy Augusta Aleksandra Czartoryskiego na elewacji pałacu w Wilanowie.jpg

Czartoryscy herbu Pogoń Litewska - zarys dziejów rodu (artykuł, Silva Rerum)

Czartoryscy mieli znakomite pochodzenie, wywodzili się bowiem z rodu wielkich książąt litewskich – od Giedymina i jego syna Olgierda. Osiadli …

42_album cynkograficzne.jpg

Album Cynkograficzne (karta katalogowa kolekcji, Kolekcja)

Przedstawione litografie pochodzą z wydanego w 1841 zbioru zatytułowanego Album Cynkograficzne rysunkowe warszawskie w dwunastu obrazach. Twórcą albumu był kustosz Gabinetu Rycin biblioteki Publicznej w Warszawie, malarz, grafik i pedagog Jan Feliks Piwarski.

57_jan_andrzej_morsztyn_poezja_barokowa.jpg

Poezja kunsztu i kunszt poezji (artykuł, Silva Rerum)

Tworzenie utworów wizualnych zaliczanych do poezji kunsztownej znane było już w starożytności. Zarówno w spuściźnie starożytnych Greków i Rzymian, jak …