UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Artykuły przedstawione w kolejnym numerze Wilanowskiego Informatora Wilanowskiego 2014 zawierają najnowsze ustalenia źródłowe i interpretacje dziejów pałacu i gustów jego mieszkańców... Profesjonalne badania przybliżają nam świat minionych epok.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Sobiesciana. O chorągwi tureckiej zdobytej pod Wiedniem, co ma być rzekomo na historycznej wystawie wiedeńskiej

Sobiesciana

Artykuł prostuje historię wędrówki zdobycznej chorągwi tureckiej, złożonej królowi u stóp po zwycięskiej bitwie. Jak donoszą dzienniki wiedeńskie chorągiew ta była przesłana papieżowi, który z kolei ofiarował ją generałowi Dąbrowskiemu.

Autor uściśla, że chorągiew Wielkiego Wezyra była ofiarowana przez Sobieskiego papieżowi Innocentemu XI. Została wręczona 14.09.1683 roku z własnoręcznym listem króla przez Jana Denhoffa, opata mogilskiego, i Tomasza Talenti, na audiencji w pałacu Laterańskim. Do dnia współczesnego autorowi wisiała w bazylice św. Jana na Lateranie i jak udowadnia autor nie mogła dostać się wtedy w ręce Dąbrowskiego i w konsekwencji nie mogła się znaleźć w zbiorach Branickiego.

Mowa jest też o innej chorągwi tureckiej, zdobytej pod Parkanami 9.10.1683 roku i przekazanej papieżowi z prośbą o umieszczenie jej w Loreto. Autor podaje opis chorągwi i wspomina o poleceniu wybicia z tej okazji medalu przez papieża Innocentego XI. Medal ten i relację z przekazania chorągwi opisał Bonani w Numizmatyce Papieskiej, a później Dominik Łasiński w Wiadomościach o domku Najśw. Panny Maryi w Lorecie (Rzym 1783). I to właśnie ta druga chorągiew dostała się w ręce generała Dąbrowskiego, w 1798 roku przywieziona przez kapitana Kozakiewicza do Rzymu. Sztandar pozostał przy legionach polskich, przekazany z innymi pamiątkami po Dąbrowskim, Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Warszawie, skąd w roku 1832 zabrany został z całymi zbiorami do Petersburga i zdobił ściany Ermitażu. Autor swój krótki artykuł popiera zarówno podaniem źródeł, z których korzystał, jak i dokładnym opisem pamiątek po Sobieskim.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook