UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Pomnik konny Jana III Sobieskiego z Galerii Południowej w trakcie prac konserwatorskich, 2004 r., fot. A. Indyk. Skan z negatywu kolorowego

Pomnik konny Jana III Sobieskiego, fot. A. Indyk

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie