UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Zegary w zbiorach wilanowskich, Warszawa 2000, ISBN 83-8525-81-6, cena 15 zł Katalog wystawy „Czas przełomu tysiącleci”. Publikacja obejmuje wilanowski zbiór zegarów gromadzonych w ciągu trzech stuleci przez kolejnych właścicieli Pałacu w Wilanowie. Kup teraz w …


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Pomnik konny Jana III Sobieskiego z Galerii Południowej po zakończeniu prac konserwatorskich, 2005 r., fot. Z. Reszka. Skan z diapozytywu

Pomnik konny Jana III Sobieskiego, fot. Z. Reszka

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie