UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Historia stosunków polsko-niemieckich czy polsko-francuskich jest nieco przewrotna w swoim przekazie. Czy ważniejszy był wpływ Niemiec na obyczajowość, kulturę i funkcjonowanie instytucji prawnych w naszym kraju? Czy może Francji, wiążącej się z Polską nieodłącznie małżonkami władców i osobami na dworach królewskim i magnackich? Odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna, czego dowodem są relacje cudzoziemskich podróżników odwiedzających Rzeczpospolitą w XVII i XVIII w.


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Pomnik konny Jana III Sobieskiego z Galerii Południowej po zakończeniu prac konserwatorskich, 2005 r., fot. Z. Reszka. Skan z diapozytywu

Pomnik konny Jana III Sobieskiego, fot. Z. Reszka

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie