UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Książka obejmuje zarówno dzieje rezydencji, jak też opis pałacu, jego wnętrz, ogrodu i otoczenia. Praca ma charakter małej monografii zabytku, mogącej jednocześnie towarzyszyć zwiedzaniu Wilanowa dzięki odpowiedniemu układowi treściowemu i graficznemu. Uwzględnia wyniki najnowszych odkryć archeologicznych i konserwatorskich oraz szeregu badań naukowych.


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Amorek z gałęzią mirtu i Amorek z łukiem, nr inw. Wil. 1588 i Wil. 1589. Próba rekonstrukcji pierwotnego obrazu, 2008 r., fot. Z. Reszka. Zdjęcie cyfrowe

Amorek z gałęzią mirtu i Amorek z łukiem, fot. Z. Reszka

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie