UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Książka pełna świetnych anegdot i barwnych opisów, jednocześnie uczona i popularna, traktuje o dziejach „tytoniowego ziela”. Autor, znakomity znawca przedmiotu, przywołuje żałosny przykład „pierwszego europejskiego tytoniarza” p. Rodriga de Jerez, którym zajęła się św. Inkwizycja, gdyż palenie tytoniu uważano podówczas za oznakę przyjaźni ze wszelkim diabelstwem. Wylądował na siedem (!) lat w więzieniu.


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Wizyta Leonida Breżniewa w Wilanowie, 1962 r., fot. B. Seredyńska. Skan z negatywu cz-b

Wizyta Leonida Breżniewa w Wilanowie, fot. B. Seredyńska

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie