UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

45_front_prerafaelici.jpg

We wrześniu 1848 r. w Londynie trzej studenci The Royal Academy of Art: John Everest Millais, Dante Gabriel Rossetti i William Holman Hunt utworzyli stowarzyszenie artystyczne pod nazwą The Pre-Raphaelite Brotherhood, dając w ten sposób początek jednemu z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych ruchów w historii angielskiej sztuki. Ideałem uczyniono sztukę „przedrafaelowską”, postulując powrót do standardów malarstwa średniowiecznego i wczesnorenesansowego. Tym wpływom ulegali także artyści polscy przełomu XIX i XX w., m.in. Wyspiański, Mehoffer, Okuń i Malczewski, którzy uczynili zeń punkt odniesienia w swojej refleksji nad estetyką i treściami ideowymi sztuki. Spośród ok. 250. obrazów, grafik i wyrobów rzemiosła artystycznego, których reprodukcje zamieszczono w katalogu, wiele publikowanych jest po raz pierwszy.


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Sypialnia Króla, 2012 r., fot. Z. Reszka. Zdjęcie cyfrowe

Sypialnia Króla, fot. Z. Reszka

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie