UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Studia Wilanowskie – czasopismo naukowe Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Studia Wilanowskie to periodyk, który ukazuje się od 1977 roku. Jest on publikowany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Głównym założeniem pisma jest systematyczna publikacja rozpraw o charakterze dokumentacyjnym, badawczym i naukowym, związanych pośrednio i bezpośrednio z Wilanowem oraz jego otoczeniem, szczególnie artykułów z zakresu historii rezydencji, kolekcjonerstwa, muzealnictwa, dziedzictwa materialnego i niematerialnego, a także edukacji muzealnej, konserwatorstwa, dziejów założeń parkowo-ogrodowych oraz kształtowania i ochrony krajobrazu. Nieobce są nam również rozważania nad sferą gospodarki, obyczajów i życia społecznego.

Numer ISSN 0137-7329

Wersja papierowa jest wersją pierwotną Studiów Wilanowskich.

 

Rada Programowa Studiów Wilanowskich

Przewodniczący:
Paweł Jaskanis, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Członkowie: 
dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW, IBL PAN, Warszawa 
dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP, Muzeum Króla Jana III W Wilanowie
Elżbieta Grygiel, Muzeum Pałacu Króla Jana III W Wilanowie 
dr hab. Mirosław Kłusek, prof. Uniwersytetu Rolniczego, Kraków
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK, Toruń 
dr hab. Hanna Osiecka-Samsonowicz, prof. IS PAN, Warszawa
prof. dr hab. Miloš Řezník, Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa
prof. dr hab. Stanisław Roszak, UMK, Toruń
prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Warszawa
prof. dr hab. Wojciech Tygielski,  Uniwersytet Warszawski
dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

 

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny:
dr Joanna Paprocka-Gajek

Członkowie:
Karolina Alkemade
Marta Gołąbek
Magdalena Kulpa
Konrad Pyzel
dr Anna Ziemlewska

 

Kontakt
Tel.: 22 5442726
studiawilanowskie@muzeum-wilanow.pl

Wydawca
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
skimborowicz_1_baner.jpg

Zasady przygotowywania tekstów do Studiów Wilanowskich (artykuł)

Zasady ogólne Za publikowanie na łamach "Studiów Wilanowskich" nie pobiera się od autorów jakichkolwiek opłat na żadnym z etapów przygotowywania do …

skimborowicz_2_baner.jpg

Recenzowanie artykułów do Studiów Wilanowskich (artykuł)

Procedura recenzowania artykułów: Po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z zasadami Studiów Wilanowskich, jest on wstępnie weryfikowany przez Komitet Redakcyjny, …

skimborowicz_3_baner.jpg

Zasady etyczne i dobre praktyki w Studiach Wilanowskich (artykuł)

Obowiązki autorów: Oryginalność: teksty muszą być w pełni oryginalne, niepublikowane w innym periodyku. Autorstwo pracy: należy zgłosić nazwiska wszystkich autorów tekstów, z …

46_studia.jpg

„Studia Wilanowskie” – bibliografia (artykuł)

Studia Wilanowskie to periodyk Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w którym publikowane są efekty prac naukowych dotyczących rezydencji wilanowskiej.