UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


USŁUGA DOZORU EKSPOZYCJI - znak: KF.AZ.2401.8.JM.2018

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 eurotj. kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

12 lipca 2018 r. opublikowano:

23 lipca 2018 r. opublikowano:

27 lipca 2018 r. opublikowano:

02 sierpnia 2018 r. opublikowano:

07 sierpnia 2018 r. opublikowano:

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook