nieslyszacy WCAG 2.0WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka-minsk.jpg

Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku (Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі) posiada jeden z najbogatszych i ciekawych zasobów archiwaliów do dziejów epoki staropolskiej. Co ciekawe, jest on jak dotąd dość słabo rozpoznany przez polskich badaczy. Siódmy tom serii „Ad Villam Novam” prezentującej archiwalia związane z rezydencją wilanowską zawiera efekty badań prowadzonych przez Krzysztofa Kossarzeckiego, pracownika Działu Rękopisów Biblioteki Narodowej.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Wilanowski informator konserwatorski 2005

Wilanowski_informator_konserwatorski_2005_okladka_fragment.JPG

Wilanowski informator konserwatorski. Wydanie w Roku Jubileuszowym 200-lecia Muzeum
Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2005, ISBN 83-915126-57

Wilanowski informator konserwatorski jest adresowany do publiczności Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz środowisk zainteresowanych problematyką ochrony zabytków i profesjonalnej opieki nad dziedzictwem kulturowym. W formie popularnej przedstawia najważniejsze dokonania konserwatorów przy wybranych obiektach muzealnych w latach 2002-2005. Właściciele i miłośnicy zabytków znajdą w naszych prezentacjach inspirację dla własnych starań w tej wyjątkowo złożonej i trudnej dziedzinie.drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
wilanowski_informator_konserwatorski_2014_okladka.JPG

Publikacje konserwatorskie (artykuł)

Artykuły przedstawione w kolejnym numerze Wilanowskiego Informatora Wilanowskiego 2014 zawierają najnowsze ustalenia źródłowe i interpretacje dziejów pałacu i gustów jego mieszkańców... Profesjonalne badania przybliżają nam świat minionych epok.