UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Wykonanie projektu remontu dachu budynku „Garaż przy Komisarii” zlokalizowanego przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 23 w Warszawie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Znak sprawy: KF.AZ.2401.4.JM.2018

opublikowano: 18.06.2018 r.

                                                                                        


drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook