Załoga i wyposażenie twierdzy w Dubnie w drugiej połowie XVIII w.
Tematy:

Źródła pochodzenia:Typ:Sortowanie:


Kolejność:


Autor:


Data umieszczenia:
Od:
Do:
WCAG 2.0

filtry i sortowanie
indeksy


Załoga i wyposażenie twierdzy w Dubnie w drugiej połowie XVIII w. Tomasz Opas źródło: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1985/3