UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Rycerskie czyny i cnoty Jana III Sobieskiego znane były w całej Europie. Wizerunek Sobieskiego stał się podobnie rozpoznawalny, jak portrety papieża, cesarza czy króla Francji. Głównymi bohaterkami tej książki są graficzne tezy dedykowane Janowi III. Autorzy wielkoformatowych rycin akademickich połączyli wątki propagandy wizualnej z okresu przed- i powiedeńskiego z erudycyjną argumentacją naukową.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Zasady przygotowywania tekstów do Studiów Wilanowskich

Zasady ogólne

 • Za publikowanie na łamach "Studiów Wilanowskich" nie pobiera się od autorów jakichkolwiek opłat na żadnym z etapów przygotowywania do publikacji i nie pobiera się żadnych opłat za publikowanie.
 • Teksty przedkładane do publikacji w „Studiach Wilanowskich” należy przesyłać drogą elektroniczną na adres studiawilanowskie@muzeum-wilanow.pl), w pliku tekstowym .doc, .docx. Ilustracje należy dołączyć w osobnych plikach typu JPG (rozdzielczość min. 300 dpi), w liczbie max. do 6 sztuk, ponumerowane i podpisane.
 • Objętość materiałów: artykuł – do 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami i przypisami – ok. 16–18 stron w edytorze Word); recenzja – do 0,5 arkusza autorskiego (do 20 000 znaków); komunikat, sprawozdanie z konferencji, wspomnienia – do 0,25 arkusza autorskiego (do 10 000 znaków).
 • W osobnych plikach autor składa: streszczenia tekstu o objętości 1 strony (maksymalnie 1800 znaków) w języku angielskim, ostatecznie w polskim; notę o autorze (maksymalnie 900 znaków) do opublikowania w spisie autorów czasopisma (imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, e-mail, np. Jan Kowalski, dr hab., Instytut Historii Sztuki, j.kowalski@wp.pl); słowa kluczowe (maksymalnie 5–7 słów lub fraz), bibliografię (do 100 pozycji).
 • Autor powinien dostarczyć także wypełnione oświadczenie zawierające informacje: o autorstwie/współautorstwie, o procentowym udziale współautorów do pobrania, o oryginalności pracy. (do pobrania niżej)  
 • Redakcja zastrzega sobie prawo wstępnej weryfikacji tekstów, po której zostają one przekazywane do recenzji zewnętrznej (artykuły) lub bezpośrednio kwalifikowane do druku przez Komitet Redakcyjny (artykuły recenzyjne, komunikaty).
 • W tomie drukowane są tylko te artykuły, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.
 • W przypadku potrzeby dokonania poprawek tekst zostanie przesłany autorowi, który zobowiązany jest nanieść poprawki w terminie wskazanym przez redakcję. Po ponownym nadesłaniu tekstu do redakcji autor jest informowany o dopuszczeniu tekstu do druku.
 • Umowa pomiędzy wydawcą a autorem jest zawierana po przejściu procesu recenzyjnego i przyjęciu tekstu do druku. Należy dosłać na adres wydawcy wydrukowaną i podpisaną umowę (3 egz.). Nieprzesłanie umowy uniemożliwia publikację nadesłanego tekstu. (do pobrania niżej)
 • Wszystkie przyjęte do druku teksty są poddawane redakcji językowej, po czym przekazywane do jednej korekty autorskiej. Autorzy są zobowiązani do jej wykonania w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.
 • Po opublikowaniu tekstu autor otrzymuje 1 egzemplarz autorski „Studiów Wilanowskich” oraz nadbitki w wersji pdf.
 • Po wyczerpaniu nakładu papierowego, tom w całości jest publikowany na stronie wydawnictwa w formie pliku pdf.
 • Na stronie internetowej wydawnictwa ogłoszona jest lista tematów przewodnich kolejnego tomu.
drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
skimborowicz_3_baner.jpg

Zasady etyczne i dobre praktyki w Studiach Wilanowskich (artykuł)

Obowiązki autorów: Oryginalność: teksty muszą być w pełni oryginalne, niepublikowane w innym periodyku. Autorstwo pracy: należy zgłosić nazwiska wszystkich autorów tekstów, z …

skimborowicz_2_baner.jpg

Recenzowanie artykułów do Studiów Wilanowskich (artykuł)

Procedura recenzowania artykułów: Po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z zasadami Studiów Wilanowskich, jest on wstępnie weryfikowany przez Komitet Redakcyjny, …

46_studia.jpg

„Studia Wilanowskie” – bibliografia (artykuł)

Studia Wilanowskie to periodyk Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w którym publikowane są efekty prac naukowych dotyczących rezydencji wilanowskiej.