UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Popularnonaukowa publikacja przeznaczona nie tylko dla historyków sztuki. 29 bogato ilustrowanych rozdziałów poświęconych jest intrygującym zabytkom – są wśród nich obrazy, ryciny, fotografie. Tytułowi Mistrzowie i dyletanci to znakomici polscy artyści, działający w XIX wieku w Królestwie Polskim i za granicą, ale także twórcy mało obecnie znani lub niemal zupełnie zapomniani.


Badania powietrza i wody

Przykładowa hodowla bakterii o kolorystyce typowej dla szczepów bytujących w aerozolu powietrza.jpg

EOG_przykładowa hodowla bakterii o kolorystyce  typowej dla szczepów bytujących w aerozolu powietrza.jpg