UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

„Historia Polski” Bernarda O’Connora to jedna z najlepszych relacji o Rzeczypospolitej, jakie wyszły spod piór cudzoziemców w siedemnastym wieku. Jej autor – irlandzki katolik, który przeszedł na anglikanizm, osobisty lekarz króla Jana III Sobieskiego, przyrodnik i historyk – przebywał w Polsce zaledwie kilka miesięcy. Mimo to – dzięki wrodzonemu zmysłowi obserwacji, umiejętności korzystania z dostępnych źródeł oraz naukowej pasji – stworzył dzieło niezwykle wnikliwe oraz piękne.Ochrona danych osobowych

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. RODO

Zakres zastosowania Rozporządzenia

Przetwarzanie danych osobowych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”.

Administrator danych

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z RODO Muzeum jest odpowiedzialne za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: iod[at]muzeum-wilanow.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
2018-05-28
Pogoń na elewacji pałacu.jpg

Kontakt i podstawowe dane muzeum (artykuł)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.pl

Cookie (artykuł)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki oznacza, że w pamięci urządzenia służącego do …