UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Stemmaty były na tyle rozpowszechnione w drukach wydawanych od XVI do połowy XVIII wieku w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, że należałoby mówić o nich jako o pewnym fenomenie staropolskiej kultury. Były to struktury słowno-obrazowe złożone z herbu i krótkiego wiersza, które pełniły funkcję panegiryczną i propagandową. Poprzedzały zarówno mowy weselne czy pogrzebowe, jak i teksty polityczne. Zawarte w nich treści pozwalają poznać fascynujący świat sztuki propagandowej.


Czy ważki zapadają w sen zimowy? – wywiad

Liblleula fulva (ważka ruda) - para dorosłych osobników w trakcie kopulacji, widoczne charakterystyczne dla kopulujących ważek ułożenie ciał w kształt zbliżony do serca, fot. T. Karasek

wazki_liblleula_fulva_wazka_ruda_para_doroslych_fot_t_karasek.jpg