UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Niepublikowany do tej pory, dedykowany Janowi III rękopis wprowadza w świat barokowej symboliki, odzwierciedlając ideały XVII-wiecznej dewizy (devise), która była wykwitem kultury dworskiej, służyła autokreacji i zabawie, gloryfikacji osób i dzieł. Podstawowym motywem zbioru jest tarcza Janiny. Pochwała Najjaśniejszego i Niezwyciężonego króla Polski Jana III daje niepowtarzalną okazję do smakowania subtelności barokowej poezji penegirycznej, a ukryte w rysunkach Johanna Jakoba Rollosa koncepty niejednokrotnie zadziwią współczesnego czytelnika.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Kopie ceramicznych rzeźb par puttów z Ogrodu Różanego

film

Projekt wykonania 4 kopii ceramicznych 4 rzeźb par puttów (Wil.RzA.79–Wil.RzA.82) z ekspozycji w Ogrodzie Różanym realizowano z funduszy Muzeum. Kopie wykonywane były w technologii analogicznej do oryginalnej. Grupę 4 oryginalnych ceramicznych rzeźb wykonano w warsztacie Ernst March`s Thonwaaren Fabrik w Charlottenburgu (Niemcy), zostały zakupione do Wilanowa ok. 1858 r. Wykonano je jako terra – cotta (ceramika wapniowo-krzemianowa), z masy ceramicznej wypalonej w stosunkowo niskiej temperaturze, poniżej 1000–1200°C.  Obiekty przedstawiają 4 grupy par puttów stojących na postumencie w pozie kariatyd podtrzymujących zwieńczenie, po 2 identyczne pary każdego rodzaju kompozycji. Oryginały zostały poddane kompleksowej konserwacji i obecnie przechowywane są w Pawilonie Rzeźby. Równolegle do prac konserwatorskich zdjęto formy silikonowe z dwóch wybranych rzeźb – Wil.RzA.79 oraz Wil.RzA.80. Rzeźby te reprezentują dwa różne typy układu par puttów. W formach silikonowych odlano modele gipsowe. Na tym etapie określono wstępny podział gipsowych modeli na części, z których będą wykonywane formy gipsowe. Na ich podstawie przygotowano specjalistyczne formy do wycisku elementów ceramicznych, które po scaleniu posłużyły do wykonania kopii w masie ceramicznej. Kopie wypalono z masy glinianej sprowadzonej z terenu Niemiec (po badaniach składu masy ceramicznej), w kaflarni, która dysponował dostatecznie dużym piecem, który pozwolił na wypalenie kopii w całości. Film prezentuje m.in. proces technologiczny od konserwacji XIX-wiecznych rzeźb po gotowe wypalone kopie.

Podziel się:
Wykop Facebook
Kabinet Jana III_fot.M.Mastykarz.jpg

Konserwacja rzymskiego kabinetu króla Jana III (film)

Film opowiada historię konserwacji bezcennego mebla. Kabinet należał do pierwotnego wyposażenia Antykamery Króla w pałacu wilanowskim. Jan III otrzymał go …

portret_konny_stanislawa_kostki_potockiego_jacques_louis_david_baner_PP.jpg

Film „Konserwacja portretu Stanisława Kostki Potockiego” (film)

Konny portret Stanisława Kostki Potockiego pędzla Jacquesa Louisa Davida jest już eksponowany w pałacu wilanowskim w Sali Białej. Obraz przeszedł …

rekonstrukcja_pieca_xviiiw_fragment_filmu.jpg

Rekonstrukcja wirtualna pieca kaflowego w pasy granatowe z XVIII wieku z pałacu w Wilanowie (film)

Film prezentuje wygląd pieca kaflowego pochodzącego z XVIII wieku, który stał niegdyś na piętrze wilanowskiego pałacu. Fragmenty kafli zostały znalezione …