UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Amorek z gałęzią mirtu, nr inw. Wil. 1588, obraz po konserwacji, 2008 r., fot. Z. Reszka. Zdjęcie cyfrowe

Amorek z gałęzią mirtu, fot. Z. Reszka

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie