UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Książka zawiera przepisy kulinarne odnalezione na kartach drukowanych staropolskich zielników, dzieł medycznych, kalendarzy, poradników gospodarczych i innych tekstów publikowanych od XVI do XVIII w. Zbiór obejmuje receptury często znacznie bardziej praktyczne, typowe i skromniejsze niż przepisy magnackich kuchmistrzów z książek kucharskich.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Badania prowadzone przez muzeum kontynuowane przez WIOŚ

zatruty potok służewiecki 28.03 (2).jpg

Dzięki badaniom wody prowadzonym w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”, które wykazały skażenie Potoku Służewieckiego, udało się zaalarmować kolejne instytucje mające realny wpływ na stan wód. Działania prowadzone przez muzeum znalazły swoją kontynuację w pracach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Alarmujące dane z analiz wód, które przeprowadzono w muzeum, sprawiły, że do ustalenia przyczyn zanieczyszczenia Potoku Służewieckiego włączył się WIOŚ. Instytucja dbająca o ochronę środowiska wdrożyła własny projekt, aby zidentyfikować źródła zatrucia potoku. Projekt był prowadzony we współpracy z Politechniką Warszawską. Wyniki tych badań, aktualnie analizowane, być może posłużą do wprowadzenia zmian w prawie: rozważane są zmiany w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych w celu umożliwienia służbom chroniącym środowisko prowadzenia ściślejszej kontroli wpustów do potoku. 

Monitoring Potoku Służewieckiego był prowadzony od sierpnia 2015 r. do lipca 2016 r. Od stycznia 2016 r. monitorowano także cztery wybrane stawy zasilane wodami potoku. Przeprowadzona analiza wyników badań monitoringowych wód Potoku Służewieckiego i stawów zasilanych wodami potoku pozwala ocenić stan jakości wody w ciekach oraz podjąć próbę interpretacji zachodzących zmian i zagrożeń występujących w wodach.

Więcej o prowadzonych pracach można przeczytać na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, m.in. TUTAJ.

EEA grants

 

Badania wody prowadzono w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
SAM_0781.JPG

Sprawozdanie o Potoku Służewieckim (artykuł)

Wyniki pomiarów środowiskowych prowadzonych na Potoku Służewieckim w 2015 r.

64_potok2.jpg

Czy przyroda obroni się sama? – wywiad (artykuł)

Mikrobiolog dr Agnieszka Laudy opowiada o Potoku Służewieckim, przyczynach jego zanieczyszczenia, skali zagrożenia oraz o środkach zaradczych podjętych przez muzeum.