UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Bukszpany w pałacowych ogrodach zagrożone!

Lokalizacja ogniska patogenu_cma_bukszpanowa.jpg

W pasie zieleni przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego (od placu przed kościołem św. Anny, dalej na południe ulicy) zaobserwowano ognisko ćmy bukszpanowej (Cydalima perspectalis). Żerowanie szkodnika na bukszpanach prowadzić może do bardzo dużych zniszczeń, bo zaatakowane krzewy i żywopłoty szybko obumierają - taka sytuacja zdarzyła się w Krakowie. Konieczne jest więc szybkie podjęcie zdecydowanych działań przez Dzielnicę Wilanów, która sprawuje opiekę nad zielenią przy tej ulicy.

Szkodnik przedostał się już z ulicy na teren zabytkowego ogrodu pałacowego w Wilanowie.

Dział Ogrodowy muzeum podjął w trybie pilnym program oprysków zwalczających ćmę bukszpanową. Szkodnik ten w perspektywie nadchodzących dwóch lat może zniszczyć cały zasób bukszpanów barokowego ogrodu Muzeum (160 000 szt.).

Program kosztownych i pracochłonnych oprysków podjęty przez muzeum nie przyniesie jednak rezultatu do momentu likwidacji ogniska patogenu na wskazanym przez muzeum terenie. Stan bukszpanów przy ul. Stanisława Kostki Potockiego obliguje w naszej ocenie do ich całkowitego usunięcia w trybie pilnym i nierealizowania nasadzeń wtórnych bukszpanu do odwołania.

Łukasz Przybylak, kierownik Działu Ogrodowego

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook