UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Buławy i buzdygany w Polsce od XVI do XVIII wieku

bulawy_okladka.jpg

Buławy i buzdygany w Polsce od XVI do XVIII wieku
Jacek Gutowski
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, s. 385, ISBN: 978-83-63580-48-3

Buławy i buzdygany w Polsce od XVI do XVIII wieku to pierwsza monografia poświęcona temu charakterystycznemu elementowi nowożytnego ceremoniału wojskowego w Rzeczypospolitej. Publikacja zawiera obszerne opracowanie przedstawiające ich historię, symbolikę oraz typologię. Ważną część pracy stanowi omówienie technik zdobniczych wykorzystywanych przy tworzeniu tego szczególnego rodzaju dzieł rzemiosła. Ogromną zaletą publikacji jest jej warstwa ilustratorska – ponad 300 najwyższej jakości zdjęć pozwala szczegółowo zapoznać się z omawianymi obiektami. Książka daje możliwość oglądania najwspanialszych przykładów buław i buzdyganów z kolekcji polskich, litewskich, rosyjskich, ukraińskich, węgierskich, niemieckich, szwedzkich i innych. Katalog objął około stu pięćdziesięciu przedmiotów związanych z historią Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, jest efektem wystawy zorganizowanej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na przełomie 2006 i 2007 roku oraz badań naukowych Jacka Gutowskiego, kolekcjonera i znawcy buław i buzdyganów.

Kup teraz w e-sklepie.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
57_hetman jan zamoyski.jpg

Hetmani koronni i litewscy: wprowadzenie ()

Biogramy wszystkich hetmanów litewskich i koronnych - wybitnych wodzów, ale i - niestety - osób, których talenty możemy określić jako …

kontusz_i_frak.okladka.151125.WEB.jpg

Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej (artykuł)

Dr Agata Roćko przygląda się literackim portretom władców, posesjonatów i szlacheckich szaraczków, przywołuje XVIII-wieczne panegiryki i pamflety, relacje polskich i obcych pamiętnikarzy, by udokumentować trwałość i powszechność symboliki kontusza i fraka, jej użyteczność w oświeceniowych dyskusjach i sporach. Równocześnie pokazuje, że opozycja ta funkcjonowała nie tylko w świecie ważnych politycznych podziałów, ale także w życiu prywatnym szlachty, w języku potocznym, gdzie określenie „kontuszowy” lub „frakowy” nie wymagało żadnych objaśnień.

Dupont_okladka_mala.jpg

Pamiętniki historyi życia i czynów Jana III Sobieskiego (artykuł)

Pamiętniki Philippe'a Duponta są fascynujące: pisał je żołnierz, artylerzysta i towarzysz broni Jana Sobieskiego. Wraz z nim widzimy pola bitewne, czujemy zapach prochu. Ale ten dzielny oficer nie tylko lont umiał trzymać w ręku – piórem też władał pewnie.

Sarmacka_pamięć_okładka.jpg

Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem (artykuł)

Sarmatyzm jako nazwa formacji kulturowej narodu szlacheckiego stał się synonimem polskości i polskiej kultury. Ewoluował on przez kolejne stulecia, a w pewnym sensie jest żywy także współcześnie. Eseje opublikowane w tomie są efektem dyskusji uczonych polskich i austriackich na temat koncepcji sarmatyzmu oraz bitwy pod Wiedniem, jej różnych konsekwencji i wywoływanych przez nią skojarzeń.

44_srebra_okładka_mala.jpg

Kolekcja sreber. Galeria rzemiosła artystycznego. (artykuł)

Książka przedstawia historyczną kolekcję sreber wilanowskich i powojennych nabytków sztuki złotniczej. Trzon zbioru tworzą m.in. srebra stołowe i toaletowe, pochodzące ze znakomitych warsztatów francuskich z przełomu XVIII i XIX wieku, uzupełnione równie interesującymi wyrobami z pracowni mistrzów gdańskich, lwowskich i warszawskich.