UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Ta książka to próba syntetycznego ujęcia królewskiej ikonografii okazjonalnej (trofealnej, efemerycznej, doraźnej) – swoistego wizualnego itinerarium króla Władysława IV - od narodzin po ceremoniał pogrzebowy.


Konserwacja archeologicznych butelek aptecznych

Butelka PW/04/2/2zw po zakończeniu prac, fot. Zbigniew Reszka

Butelka PW/04/2/2zw po zakończeniu prac, fot. Zbigniew Reszka