UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Prezentacja wilanowskiej kolekcji dzieł dyrektora Akademii drezdeńskiej i nadwornego malarza dwóch polskich królów z dynastii Wettynów, Louis’a de Silvestre’a. Wieloletnia opiekunka zbioru malarstwa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Krystyna Gutowska – Dudek, prezentuje formację artystyczną malarza, początki jego działalności i karierę.Tekst ilustrowany jest reprodukcjami obrazów Silvestre’a pochodzącymi również z innych kolekcji.


„Miejsce przy królewskim stole” wśród zwycięzców Nagród Dziedzictwa Europejskiego / Nagród Europa Nostra 2019

Warsztaty kulinarne w projekcie „Miejsce przy królewskim stole”, fot. Wojciech Holnicki

PL_warsztaty kulinarne FB_W. Holnicki.jpg