UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Konferencja naukowa „Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura” | zgłoszenia do 15 grudnia

57_06.sieniawska-wil.1166.jpg

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura, która odbędzie się w dniach 10–11 czerwca 2019 roku w Warszawie.

Dnia 3 lipca 1720 roku Elżbieta Sieniawska sfinalizowała zakup dóbr wilanowskich od królewicza Konstantego Sobieskiego. Było to zwieńczenie długich zabiegów o pozyskanie pałacu króla Jana III i jeden ze sposobów na potwierdzenie prestiżu Sieniawskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Działalność Elżbiety Sieniawskiej w Wilanowie stanowi punkt zwrotny w historii tego miejsca. Zaniedbana rezydencja i podupadające dobra wilanowskie zyskały nową, zamożną właścicielkę, dla której zakup okazał się także zobowiązaniem do kolejnych inwestycji architektoniczno-artystycznych i gospodarczych na terenie rezydencji.

Przypadająca w 2020 roku 300. rocznica „transakcji wilanowskiej” jest powodem do przypomnienia postaci Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej – jej osobowości, działalności politycznej, gospodarczej, fundacyjnej oraz rozległego patronatu. Chcielibyśmy pokazać, ile wilanowska rezydencja zawdzięcza owej „królowej bez korony”, „wielkiej rządzisze” czy też „pani wysokiego rozumu”, jak nazywali ją współcześni. Planujemy wystawę poświęconą Elżbiecie Sieniawskiej, poprzedzoną zebraniem efektów badań naukowych, wzbogaconą szeregiem działań edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych.

W roku 2019 zorganizujemy konferencję poświęconą tej wybitnej postaci, która w ostatnich latach stała się przedmiotem należnego zainteresowania w świecie naukowym. Naszym zamierzeniem jest pozyskanie, uporządkowanie i poddanie kolejnym interpretacjom (czy reinterpretacjom) szerokiej wiedzy o Elżbiecie z Lubomirskich Sieniawskiej. Oczekujemy więc zarówno wystąpień podkreślających jej rolę i znaczenie na ówczesnej scenie Rzeczypospolitej, jak i kładących nacisk na prezentację sieci społecznej, której aktorką była Sieniawska i w której równe znaczenie mają jej kontakty z pełnomocnikami, środowisko polityczne, sytuacja gospodarcza kraju, środowisko duchowne, polityka rodzinna, panująca moda, dostępność materiałów budowlanych, przepływ informacji, tradycja literacka czy elementy kultury materialnej. Do udziału w konferencji chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli różnych dyscyplin – historyków, historyków sztuki, archiwistów i literaturoznawców.

Proponujemy następujące zagadnienia, wokół których mogłyby się koncentrować referaty:

 • Młodość i edukacja. Wpływ rodziny Lubomirskich i dworu królowej Marii Kazimiery Sobieskiej na formację osobową Sieniawskiej.
 • Królewskie aspiracje magnatki. Czy Sieniawska marzyła o koronie? Rola jej męża
  w budowaniu pozycji – wspólnie i osobno.
 • Sieniawska i dyplomacja. Gracz czy brokerka na międzynarodowej scenie politycznej?
 • Dwór magnatki jako zaplecze dla działań publicznych i prywatnych.
 • Sieć zależności klientalnych Elżbiety Sieniawskiej.
 • Przestrzeń i czas – itinerarium Elżbiety Sieniawskiej jako element aktywności kobiet epoki nowożytnej.
 • Działalność fundatorska na polu artystycznym i kulturowym – artystyczne wizje i gust Sieniawskiej, a wzorce estetyczne epoki i polityka prestiżu.
 • Rola Elżbiety Sieniawskiej w zakresie patronatu duchownego.
 • Dobra wilanowskie pod zarządem Elżbiety Sieniawskiej.
 • Sprawy gospodarcze i ekonomiczne w rozumieniu Sieniawskiej – teoria i praktyka.
 • Spory, konflikty i procesy – aktywność sądownicza Sieniawskiej a praktyka sądowa w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 • Prywatna i rodzinna sfera życia Elżbiety Sieniawskiej.
 • Wapory i chimery – zdrowie i niezdrowie Elżbiety Sieniawskiej.
 • Kulinaria – gusta i fantazje na magnackim stole na przykładzie dworu Sieniawskich.
 • Sieniawska w świetle krytyki językowej epistolografii.
 • Elżbieta Sieniawska w świadomości współczesnych i pamięci potomnych.
 • Zofia z Sieniawskich Czartoryska 1v. Denhoffowa jako dziedziczka fortuny Sieniawskich.

Na jedno wystąpienie konferencyjne przewidujemy 30 minut. Bardziej interesują nas bowiem wystąpienia posiadające walor syntezy, aktualnej interpretacji czy silnie zarysowany ówczesny kontekst społeczny, gospodarczy, polityczny i artystyczny niż referaty przyczynkowe, omawiające szczegółowe problemy. Pragniemy dodać, że w 2020 roku zamierzamy wydać tom pokonferencyjny zawierający wybrane referaty. Organizatorzy pokryją koszty noclegów prelegentów.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień (ok. 2000 znaków) w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2018 roku. Decyzję o zakwalifikowaniu danej propozycji podejmie rada naukowa konferencji w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

Abstrakty należy przesyłać w formie załącznika do wiadomości e-mail wysłanej na adres: komunikacja@muzeum-wilanow.pl

Rada Konferencji:
prof. dr hab. Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Agnieszka Słaby (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Anna Ziemlewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Konrad Pyzel (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Sekretarz:
Konrad Morawski (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)


Logo MuzeumLogo UPK

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
57_06.sieniawska-wil.1166.jpg

Elżbieta Helena Sieniawska – animatorka społecznego i kulturalnego życia w Rzeczypospolitej przełomu XVII i XVIII wieku (artykuł, Silva Rerum)

Elżbieta Helena z Lubomirskich Sieniawska (ok.1669-1729), urodziła się jako jedyna córka Zofii z Opalińskich (zm. 1675) i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego …

polowanie_las.jpg

Postrzeganie przyrody w czasach saskich na przykładzie korespondencji Elżbiety Sieniawskiej (artykuł, Silva Rerum)

Zainteresowanie człowieka światem natury, tak bardzo regulującym jego codzienny rytm życia, odnotowujemy do najdawniejszych czasów, na długo zanim w historiografii …

rubinkowski.jpg

Jakub Kazimierz Rubinkowski jako faktor księgarski Elżbiety Sieniawskiej (artykuł, Silva Rerum)

Jakub Kazimierz Rubinkowski (1668–1749), toruński patrycjusz i rajca, kupiec i królewski poczmistrz, realizował kilka typów usług dla przedstawicielki jednej z …

01.jpg

Brzeżany – miasto Sieniawskich (artykuł, Silva Rerum)

Miasto na prawie magdeburskim, malowniczo położone nad Złotą Lipą, dopływem Dniestru, założył w 1530 wojewoda ruski i hetman polny koronny …

57_52.maria zofia z sieniawskich czartoryska.jpg

Czartoryska z Sieniawskich Maria Zofia (artykuł, Silva Rerum)

Czartoryska z Sieniawskich Maria Zofia (1699-1771), jedyna (jej siostra zmarła w dzieciństwie) córka wojewody bełskiego, potem hetmana wielkiego koronnego Adama …