UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Giovanni Battista Jacobelli przybył do Rzeczypospolitej w 1625 r. Był młody, utalentowany muzycznie i szybko znalazł swoje miejsce na królewskim dworze; najpierw wszedł w skład kapeli nadwornej, w charakterze śpiewaka i instrumentalisty, a następnie, po przyjęciu święceń kapłańskich, dołączył też do grona królewskich kaznodziejów.


Prace konserwatorskie w Pokoju o Trzech Oknach POIiŚ 2015

album zdjęć

Prace konserwatorskie Pokoju o Trzech Oknach w ramach projektu POIiŚ, fot. J. Andrzejewski

Konserwacja Pokój o Trzech Oknach POIiŚ 2015 fot. J. Andrzejewski (12).JPG

Restauracja Pokoju Cichego zrealizowana została jako część zadania: Całościowa konserwacja i restauracja Sali Uczt i przylegających do niej dwóch klatek schodowych, Gabinetu o Trzech Oknach i Pokoju Cichego, w projekcie „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ