UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Jedna z najciekawszych grup zabytków znajdujących się w kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to kilkadziesiąt niewielkich przedmiotów związanych z kulturą starożytnego Egiptu. Autorka, Aleksandra Majewska, omawia historię zbioru oraz, w części katalogowej, kolejne obiekty, takie jak figurki z brązu przedstawiające bóstwa i władców, czy Uszebti z fajansu egipskiego.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Projekt fragmentu bramy triumfalnej na wjazd Jana III do Gdańska

Sobiesciana

Projekt pokazuje frontowy portal czteroarkadowej bramy triumfalnej, flankowanej kolumnami stojącymi na wysokich cokołach. Na arkadzie umieszczone zostało antykizowane popiersie króla w todze, na postumencie, z podpisem JOANNES.III.REX. Na bramie ostatecznie postawionej przed siedzibą królewską na Długim Targu 3, jak uwidacznia to miedzioryt Petera Bocka, ubiór króla został zmieniony na spiętą pod szyją delię, spod której widoczna jest karacenowa zbroja. Usunięty został także postument, a popiersie opiera się bezpośrednio na łuku arkady. Widoczna jest także zmiana w rysunku girland, z antycznych w charakterze wieńców zwycięzcy – na uplecione z gałązek z owocami. W przestrzeni arkady, heraldyczny orzeł trzyma w dziobie pustą jeszcze banderolę. Napis, przeznaczony na banderolę, wklejony została na osobnym pasku papieru: AUGEAT IMPERIVM TIBI NVMEN ET AVGEAT ANNOS (Niech Bóg powiększy twe państwo i lata panowania). Na wzniesionej bramie, ów napis gratulacyjny umieszczony na banderoli, rozpościerał się pomiędzy kolumnami.

Rysunek posłużył jako wzór dla ryciny Petera Bocka (por. il.), Brama triumfalna na cześć króla Jana III Sobieskiego, wzniesiona z okazji jego wjazdu do Gdańska, w: Kurtzer Bericht von Sr. Königl. Majestät in Pohlen angestelten Reyse in Preussen und darauff  Den 1. Augustii in die Stadt Dantzig gehaltenem Königlichem Einzuge. Wie auß beygefügten Ehren-Pforten in Kupffer gestochen zu ersehen ist, druk S. Reiniger, Gdańsk 1677

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook