UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Patrząc na zdjęcia Tomka Sikory w naszym nowym albumie, mamy wrażenie, że uczestniczymy w niezwykłej historii: raz jest to wiktoriańska powieść grozy, fotoreportaż, pejzaż, a kiedy indziej emocjonalny pamiętnik młodej damy. Tomek Sikora dzięki swojej wyjątkowej wrażliwości uczy jak szukać tego czego nie widać.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Rada Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2016–2020

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, została powołana Rada Muzeum na piątą, czteroletnią kadencję (2016-2020).

Członkowie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie:

dr hab. Barbara Arciszewska
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Warszawski

Arkadiusz Bachan
Dyrektor
Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.

prof. dr hab. Juliusz Antoni Chrościcki
Instytut Historii Sztuki UW
Komitet Nauk o Sztuce PAN

prof. dr hab. Bogusław Dybaś
Dyrektor
Stacja Naukowa PAN w Wiedniu

dr Elżbieta Hibner
Prezes
Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono

Grażyna Ignaczak-Bandych
Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP

Jan Eugeniusz Lubomirski-Lanckoroński
Prezes
Fundacja Książąt Lubomirskich

ks. prałat dr Waldemar Robert Macko
Proboszcz Parafii
Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Anny w Wilanowie

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Dariusz Milewski
Instytut Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Jacek Purchla
Dyrektor
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Ludwik Rakowski
Burmistrz
Urząd Dzielnicy Warszawa-Wilanów

dr Dariusz Sobkowicz
Zastępca Dyrektora
Instytut Adama Mickiewicza

Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor
Muzeum–Zamek w Łańcucie

Zadaniem Rady Muzeum jest nadzorowanie wypełniania przez naszą instytucję zadań wynikających z ustawy o muzeach w zakresie powinności „wobec zbiorów i społeczeństwa”. W wymiarze praktycznym Rada Muzeum przede wszystkim ocenia roczne sprawozdanie z działalności muzeum i opiniuje roczny plan jego działań.drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook

Misja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (artykuł)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie opiekuje się świadectwami pamięci o królu Janie III i istniejącym od 1805 r. muzeum Stanisława Kostki Potockiego. Udostępniając je publiczności, nowocześnie edukuje o czasach obu patronów i kultywuje wartości tradycji staropolskiej. Kształtuje postawy obywatelskiej i patriotycznej odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe kulturowe i przyrodnicze.

Statut Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (artykuł)

Obowiązujący statut został nadany Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 …