UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Artykuły przedstawione w kolejnym numerze Wilanowskiego Informatora Wilanowskiego 2014 zawierają najnowsze ustalenia źródłowe i interpretacje dziejów pałacu i gustów jego mieszkańców... Profesjonalne badania przybliżają nam świat minionych epok.


Rozwój infrastruktury w ramach projektu „www.muzeach”

POPC logotypy

W każdym z pięciu muzeów biorących udział w projekcie „www.muzeach” powstaną tysiące zdjęć obiektów, które zostaną udostępnione publiczności za pomocą strony internetowej i multiwyszukiwarki w postaci zbiorów cyfrowych. Jednak aby było to możliwe, najpierw musi zostać zwiększona przestrzeń do przechowywania cyfrowych plików oraz rozbudowana i zmodyfikowana infrastruktura techniczna i teleinformatyczna w pięciu muzeach.

W ramach zadania nr 8, muzea kupią między innymi macierze dyskowe, stacje robocze, serwery, przełączniki sieciowe, a także sprzęt fotograficzny do pracowni digitalizacyjnej, wzorniki do zarządzania barwą i oprogramowanie do obróbki graficznej zdjęć. Wymienione zakupy podniosą oraz ujednolicą standardy digitalizacji i udostępniania zbiorów we wszystkich muzeach biorących udział w projekcie.

W niektórych instytucjach zostaną również przeprowadzone prace budowlane dostosowujące pomieszczenia do nowych wymogów technicznych.

U lidera projektu, czyli w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które będzie przechowywało dane zbiorcze oraz czuwało nad całym systemem teleinformatycznym projektu, zostanie poprawione bezpieczeństwo danych przez zdublowanie systemu serwerów i macierzy. Powstanie również podłoga techniczna, a także bezpieczny dla sprzętu elektronicznego system gaszenia.

POPC www.muzeach

Podziel się:
Wykop Facebook
Skanowanie 3d w Gabinecie Chińskim Króla.jpg

Projekt POPC „www.muzeach” (artykuł)

Projekt pod tytułem „www.muzeach” obejmuje powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych pięciu muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: …

Budowa strony z multiwyszukiwarką w ramach projektu „www.muzeach” (artykuł z wewnątrzną nawigacja)

Jednym z kluczowych efektów projektu „www.muzeach” będzie strona internetowa zawierająca multiwyszukiwarkę pozwalającą na prezentację obiektów udostępnionych przez Muzeum Pałacu Króla …

Dokumentacja i publikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych (GIS) (artykuł z wewnątrzną nawigacja)

W ramach projektu planowana jest budowa systemu informacji przestrzennej w Muzeum Narodowym w Szczecinie i Muzeum Zamek w Łańcucie, a …