UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Druga część dziennika, poświęcona podróży po terenach dzisiejszych Niemiec, Austrii, Czech, Belgii i Holandii, poza relacjami z niezliczonych wydarzeń muzycznych, w których dane było uczestniczyć autorowi – koncertów publicznych i prywatnych, przedstawień operowych czy wykonań muzyki kościelnej – przynosi też opisy spotkań Burneya z najważniejszymi przedstawicielami świata muzyki.


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Amorek z gałęzią mirtu, nr inw. Wil. 1588, 1991 r., fot. B. Zych. Skan z negatywu cz-b

Amorek z gałęzią mirtu, fot. B. Zych.jpg

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie