UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Fascynujące początki europejskiej porcelany. Barbara Szelegejd prezentuje jedne z najciekawszych dzieł z kolekcji wilanowskiej, największy w Polsce zespół kamionki Johanna Friedricha Böttgera, słynnego alchemika Augusta II Mocnego. Autorka omawia również inne wilanowskie przedmioty wykonane z czerwonej i czarnej kamionki oraz ich naśladownictwa, m.in. autorstwa tajemniczego Ignacego Ceyzika.Zakup i wdrożenie nowoczesnej infrastruktury serwerowej

Zakup i wdrożenie nowoczesnej infrastruktury serwerowej pozwoli na podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług sieciowych oferowanych przez muzeum. Dokładniej w ramach tego zadania możliwe będą: techniczne przygotowanie Muzeum do wdrożenia nowych usług, w tym dostępu do cyfrowych zasobów muzeum; obniżenie kosztów zarządzania IT i poprawa efektywności energetycznej; przeniesienie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na bardziej wydajną platformę oraz optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej.

Zakup i wdrożenie infrastruktury informatycznej klasy BLADE o najwyższych biznesowych parametrach pozwoli spełnić wszystkie powyższe kryteria, polepszając stan aktualnie świadczonych usług i otwierając perspektywy na przyszłe działania propagujące treści merytoryczne i edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ

Podziel się:
Wykop Facebook
2015-08-10
Fragment malowidła naściennego w Sali Uczt po konserwacji, fot. W. Holnicki.jpg

Projekt POIiŚ: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 2014–2015 (artykuł)

Od października 2014 r. do września 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. Zakres projektu objął aż 26 działań, a jego wartość wyniosła blisko 19 mln zł.

wifi.jpg

Rozbudowa zintegrowanego systemu bezprzewodowego i darmowego dostępu do internetu – hot-spot na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie (artykuł)

Rozbudowa zintegrowanego systemu bezprzewodowego i darmowego dostępu do internetu została zrealizowana dzięki zakupowi i instalacji urządzeń dystrybuujących, wykonaniu planów instalacyjnych …

Pomiary skrzydła południowego, fot. W. Holnicki.jpg

Innowacyjna metodyka rejestracji danych z różnych źródeł dla generowania dokumentacji 3D pałacu w Wilanowie (artykuł)

W projekcie wykorzystana została innowacyjna metodyka rejestracji i integracji danych z różnych źródeł w celu generowania dokumentacji 3D pałacu w Wilanowie.