UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Diariusz drogi Sebastiana Gawareckiego

Sebastian Gawarecki, Diariusz drogi

Diariusz drogi. Podróż Jana i Marka Sobieskich po Europie

Sebastian Gawarecki

Opracowanie i wstęp: Marek Kunicki-Goldfinge

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2013, s. 323, ISBN 978-83-63580-27-8.

Diariusz podróży Marka i Jana Sobieskich po Europie w latach 1646–1648 dokumentuje ważny okres w kształtowaniu się osobowości przyszłego władcy Rzeczypospolitej. Dzieło napisane przez opiekuna młodych podróżników Sebastiana Gawareckiego ma jeszcze dodatkową wartość: pokazuje, na co ówcześni polscy podróżnicy zwracali uwagę, i pozwala wniknąć w ich sposób pojmowania świata. Zamieszczona w niniejszym wydaniu instrukcja troskliwego ojca – Jakuba Sobieskiego – jest z kolei dokumentem ważnym dla dziejów wychowania w Polsce. Warto udać się śladami Sobieskich w podróż w czasie, by przenieść się do Europy sprzed 350 lat.

Opracowanie graficzne i skład: Wojciech Staniewski / STUDIO 2x2

Kup teraz w e-sklepie.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Dupont_okladka_mala.jpg

Pamiętniki historyi życia i czynów Jana III Sobieskiego (artykuł)

Pamiętniki Philippe'a Duponta są fascynujące: pisał je żołnierz, artylerzysta i towarzysz broni Jana Sobieskiego. Wraz z nim widzimy pola bitewne, czujemy zapach prochu. Ale ten dzielny oficer nie tylko lont umiał trzymać w ręku – piórem też władał pewnie.

okladka Gaspard de Tende Relacja historyczna o Polsce.jpg

„Relacja historyczna o Polsce” Gasparda de Tende’a (artykuł)

„Duch tego narodu został tam tak celnie oddany, że nawet zdaniem samych Polaków nie można ich odmalować bardziej naturalnymi kolorami” – to zdanie francuskiego znawcy dziejów powszechnych o dziele de Tende’a można uznać za najlepszą zachętę do przeczytania książki. Wnikliwość i celność opisów staropolskiego świata sprawiają, że to źródło jest bardzo wartościowe dla specjalistów, a ciekawe dla wszystkich zainteresowanych przeszłością. Przy lekturze co jaskrawszych opisów warto pamiętać, jak duży wpływ miała „Relacja...” na kształtowanie się zachodnioeuropejskich stereotypów o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach.

okladka Michal Czerenkiewicz Belgijska Sarmacja.jpg

Belgijska Sarmacja, staropolska Belgia (artykuł)

Wczesnonowożytne, niderlandzkie uniwersytety w Lowanium, Lejdzie, kolegia akademickie w Antwerpii, Douai, Bredzie, Utrechcie, czy w Groningen przyciągały humanistycznie uformowanych mieszkańców Rzeczypospolitej. To całkowicie zrozumiałe, skoro sposób postrzegania starożytności greckiej i rzymskiej, który na trwałe wpłynął na kulturę europejską, był w znacznym stopniu dziełem niderlandzkich intelektualistów, takich jak: Erazm z Rotterdamu, Justus Lipsjus, Ericius Puteanus i Hugo Grotius.

torba_podróżna.JPG

Diariusz podróży (artykuł, Silva Rerum)

Od połowy XVI w. w Rzeczypospolitej coraz większą popularnością zaczynają się cieszyć relacje sporządzane z odbytych podróży zagranicznych. Tendencja ta …

Jakub Sobieski, rycina Juliana Schübelera, 1883; Biblioteka Narodowa

Instrukcje dla podróżujących młodych szlachciców (artykuł, Silva Rerum)

W XVII i XVIII w. przed wyjazdem młodego szlachcica czy magnata w zagraniczną podróż edukacyjną do Francji, Italii czy też …