UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Portret marszałka Francji

Konserwacja
31_marszalek po.jpg

Obraz od 1962 r. eksponowany jest w Bibliotece Króla. Przedstawia młodzieńca w reprezentacyjnym stroju. Po szczegółowych oględzinach w promieniach UV i promieniach podczerwonych, które potwierdziły istnienie rozległych retuszy i przemalowań, został poddany konserwacji. Usunięcie przemalowań uwidoczniło pierwotną kolorystykę i kompozycję obrazu. Zostały odkryte: scena bitewna (w prawym dolnym rogu), odmienna od obecnej kolorystyka nieba i inny kształt hełmu. Na podstawie zachowanych fragmentów oryginału oraz autorskiego rysunku (badania w podczerwieni) zostało zrekonstruowane niebo, fragment peruki i scena bitewna.

Z analizy stylistycznej wynika również, że obraz był prawdopodobnie przedstawieniem całopostaciowym, a jego boki z niewyjaśnionych przyczyn zostały w przeszłości obcięte. Zmniejszenie formatu pozbawiło osobę portretowaną połowy hełmu i zakończenia buławy.

31_jakub s - 1.jpg

Podczas konserwacji nasunęła się hipoteza dotycząca tożsamości portretowanego - dolna część buławy (wskazująca na wyższą godność i przywództwo), a także namalowana u dołu bitwa (pomiędzy rycerzem a jeźdźcami w białych turbanach) mogłyby świadczyć o wysokiej pozycji wojskowej młodzieńca. Najpierw przeanalizowany został trop historyczny, który wydobył z cienia wszystkich zwycięskich marszałków Francji XVII w. Książę Conde de Bourbon (1621- 1686) był postacią najbliższą kryteriom poszukiwania, ale jego wizerunki nie potwierdziły podobieństwa fizycznego do portretowanego. Z kolei skupiono się na przedstawionej bitwie, którą skojarzono z wielką wygraną z Turcją, pod Wiedniem. Ze względu na młody wiek portretowanego można wysnuć przypuszczenie, że namalowaną postacią jest Jakub Sobieski, najstarszy syn króla Jana III. Obok ojca brał udział w bitwie i zyskał w niej sławę walecznego dowódcy.

Pozostała do wyjaśnienia tylko jedna wątpliwość, a mianowicie tytuł marszałka Francji. Kolejny raz z pomocą w badaniach przyszła analiza historyczna. Matką Jakuba była księżniczka francuska, więc tytuł marszałkowski mógł mu zostać nadany symbolicznie ze względu na urodzenie i pozycję. Jednak najbardziej interesujące okazało się porównanie z innymi portretami Jakuba Sobieskiego, znajdującymi się w muzeum w Wilanowie, zdradzającymi istotne podobieństwo do przedstawionego młodzieńca.

Jakkolwiek niepotwierdzona ostatecznie, narodziła się zatem hipoteza, że obraz jest portretem Jakuba Henryka Sobieskiego.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
44_królewicz jakub sobieski.jpg

Jakub Ludwik Sobieski (1667-1737), książę na Oławie (artykuł, Silva Rerum)

Pierworodny hetmana wielkiego Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery de la Grange d’ Arquien przyszedł na świat w Paryżu 2 listopada …

44_alegoryczny portret jakuba ludwika sobieskiego.jpg

Alegoryczny portret Jakuba Ludwika Sobieskiego (artykuł, Silva Rerum)

Zażarty spór o spadek w rodzinie Sobieskich, który toczył się natychmiast po śmierci Jana III w Warszawie i w Żółkwi, …

top_e-learn_konserwa.jpg

O konserwacji jednego obrazu (e-learning)

Dzieła sztuki potrzebują stałej, troskliwej opieki i konserwacji. Jakie problemy stają przed konserwatorami, którzy dotykają bezcennych malowideł sprzed setek lat? W …

konserwacja_tkanin_31_podnoszenie okrywy włosowej po praniu.jpg

O pracowniach konserwacji (artykuł)

Rezydencjonalny charakter Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wymaga stałej obecności zespołu wykwalifikowanych i doświadczonych konserwatorów sprawujących opiekę nad …