UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Rzemiosło (AD)

Posłuchaj audiodeskrypcji o wilanowskiej kolekcji rzemiosła.

 

logo POIŚ

Audiodeskrypcja została wykonana w ramach projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook